Tạo chữ in đậm nghiêng trên Facebook

Công cụ tạo chữ in đậm, tạo chữ nghiêng online mới nhất. Không cần cài đặt phông chữ như trong Photoshop. Bạn chỉ cần dán đoạn văn bản cần chuyển đổi xuống bên dưới sau đó nhấn vào nút Sao chép.


✅ Kết quả xuất hiện ở đây ✅

Kiểu chữ in đậm, in nghiêng trong Skype

Đối với ứng dụng chat Skype thì đơn giản hơn.

Chữ in đậm trong Skype
  • Thêm dấu sao * ở đầu và cuối đoạn chat. Ví dụ: *Chữ in đậm*
  • Thêm dấu gạch dưới _ ở đầu và cuối đoạn chat. Ví dụ: _Chữ in nghiêng_
  • Thêm dấu ngã ~ ở đầu và cuối đoạn chat. Ví dụ: ~Chữ có dấu gạch giữa~
  • Thêm {code} ở đầu và cuối đoạn chat. Ví dụ: {code}Định dạng code{code}