Hình nền Violet - Liên Quân Mobile

#6: Đây là hình nền tướng Violet trong bộ sưu tập hình nền Liên Quân Mobile đầy đủ kích thước. Chạm giữ vào hình 3s để lưu ảnh về máy.

Dành cho ảnh bìa Facebook

Hình nền Violet - Liên Quân Mobile

Hình nền Violet - Liên Quân Mobile

Dành cho iPad & iPad 2

Hình nền Violet - Liên Quân Mobile

Hình nền Violet - Liên Quân Mobile

Dành cho iPad 3

Hình nền Violet - Liên Quân Mobile

Hình nền Violet - Liên Quân Mobile

 

Dành cho iPhone 6/6s và màn hình dọc

Hình nền Violet - Liên Quân Mobile

Hình nền Violet - Liên Quân Mobile

Hình nền gốc Violet

Hình nền Violet - Liên Quân Mobile

Hình nền Violet - Liên Quân Mobile

#1: Hình nền Yorn

#2: Hình nền Fennik

#3: Hình nền Lữ Bố

#4: Hình nền Butterfly

#5: Hình nền Payna

#6: Hình nền Violet

#7: Hình nền Ngộ Không