Hình nền Payna - Liên Quân Mobile

Nguyễn Bá Tuấn Anh
1 năm trước · 7.581

#5: Đây là hình nền tướng Payna trong bộ sưu tập hình nền Liên Quân Mobile đầy đủ kích thước. Chạm giữ vào hình 3s để lưu ảnh về máy.

Dành cho ảnh bìa Facebook

Hình nền Payna - Liên Quân Mobile

Hình nền Payna - Liên Quân Mobile

Dành cho iPad & iPad 2

Hình nền Payna - Liên Quân Mobile

Hình nền Payna - Liên Quân Mobile

Dành cho iPad 3

Hình nền Payna - Liên Quân Mobile

Hình nền Payna - Liên Quân Mobile

 

Dành cho iPhone 6/6s và màn hình dọc

Hình nền Payna - Liên Quân Mobile

Hình nền Payna - Liên Quân Mobile

Hình nền gốc Payna

Hình nền Payna - Liên Quân Mobile

Hình nền Payna - Liên Quân Mobile

#4: Đây là hình nền tướng Payna trong bộ sưu tập hình nền Liên Quân Mobile đầy đủ kích thước. Chạm giữ vào hình 3s để lưu ảnh về máy.

Dành cho ảnh bìa Facebook

Hình nền Ngộ Không - Liên Quân Mobile

Hình nền Ngộ Không - Liên Quân Mobile

Dành cho iPad & iPad 2

Hình nền Ngộ Không - Liên Quân Mobile

Hình nền Ngộ Không - Liên Quân Mobile

Dành cho iPad 3

Hình nền Ngộ Không - Liên Quân Mobile

Hình nền Ngộ Không - Liên Quân Mobile

 

Dành cho iPhone 6/6s và màn hình dọc

Hình nền Ngộ Không - Liên Quân Mobile

Hình nền Ngộ Không - Liên Quân Mobile

Hình nền gốc Ngộ Không

Hình nền Payna - Liên Quân Mobile

Các hình nền tướng LQM & đã làm:

#1: Hình nền Yorn

#2: Hình nền Fennik

#3: Hình nền Lữ Bố

#4: Hình nền Butterfly

#5: Hình nền Payna

#6: Hình nền Violet

#7: Hình nền Ngộ Không