Giới thiệu về bảng màu trong Au Mobile

Xin chào bạn,

Bảng mã màu dùng để sửa giới thiệu FAM, tạo tên nhân vật và tên phòng Au Cafe. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn bạn cách viết chữ màu trong Au Mobile: 

Sửa giới thiệu FAM

Vào Quản lý FAM > Sửa tin > Sửa giới thiệu. Nhập mã màu ở trước nội dung. Ví dụ mẫu: Tôi yêu [FFCC00] Cô gái [FFFFFF]chơi [00FF00]Au Mobile thì đoạn mô tả sẽ hiển thị như thế này:

Giới thiệu FAM dùng mã màu

Giới thiệu FAM dùng mã màu

Giới thiệu về bảng màu trong Au Mobile

Sửa giới thiệu FAM dùng mã màu

Tương tự, việc đổi tên nhân vật và đặt tên phòng Au Cafe cũng nhập như thế. Bảng mã màu bạn có thể tham khảo:

Giới thiệu về bảng màu trong Au Mobile

Bảng mã màu phổ biến nhất

Chúc bạn thành công và hãy chia sẻ cho nhiều bạn cùng biết nhé!

Thanks & Best Regards!