Ảnh đại diện các tướng game Liên Quân Mobile

Bộ ảnh các tướng yêu thích dùng đặt làm Avatar ảnh đại diện cho Facebook và Liên Quân Mobile. Bấm giữ vào hình 3s để tải về máy nhé!

Airi
Alice
Azzenka
Buterfly
Butterfly
Butterfly
Chaugnar
Gildur
Grakk
Ilumia
Ilumia
Kahlii
Kriknak
Kriknak
Krixi
Lữ Bố
Maloch
Mganga
Mina
Mortos
Nakroth
Natalya
Natalya
Ngộ Không
Omega
Ormar
Preyta
Preyta
Taara
Taara
Thane
Toro
Triệu Vân
Valhein
Valhein
Veera
Veera
Violet
Violet
Yorn
Zephys
Điêu Thuyền