Liên Quân Mobile

Bộ ảnh các tướng yêu thích dùng đặt l&agrav
#10: Đây là hình nền tướng Krixi trong bộ sưu
#9: Đây là hình nền tướng Nakroth trong bộ sưu
#8: Đây là hình nền tướng Valhein trong bộ sưu
#7: Đây là hình nền tướng Ngộ Không trong
#6: Đây là hình nền tướng Violet trong bộ sưu
#5: Đây là hình nền tướng Payna trong bộ sưu t
#4: Đây là hình nền tướng Butterfly trong bộ s
#3: Đây là hình nền tướng Lữ Bố trong bộ s
#2: Đây là hình nền thứ 2 (Fennik - Cáo si&
#1: Đây là hình nền tướng đầu tiên (Yorn - X
Hình nền Liên Quân Mobile dành cho điện tho