Zing Mp3

Zing Mp3

Zalo Group
4,6 ★ · 25306

How to install APK?

  1. Bạn cần thiết lập điện thoại để có thể cài đặt ứng dụng trực tiếp: Vào Settings (Cài đặt) » Security (Bảo mật) » Đánh dấu vào ô bên cạnh Unknown Sources (Nguồn không xác định). Nhấn OK để xác nhận.
  2. Nhấn vào tệp đã tải xuống và chọn Install (Cài đặt)